Spontaniczny wyjazd 303 Squadron Team na Walijski tor Llandow pod Cardiff zakończył się sukcesem zawodnika naszego klubu.
 
Maksymilian ”MadMax” Solarski zdobył 3 miejsce podczas swojego debiutu na tym wspaniałym obiekcie. Tor był bardzo wymagający, a warunki panujące wtedy nie ułatwiały zadania.
 
Podczas porannych praktyk kierowcy 303 Squadron Team zaliczyli kilka okrążeń podczas których Maksymilian”MadMax”Solarski wykręcił 3 czas 57.030s. a Colin Ważny najmłodszy stażem był 12 z wynikiem 1.00.260s.
 
Obaj nasi zawodnicy kończą Heat 1 w top 10 . Maksymilian jest na 6 pozycji a Colin po starcie awansuje o dwa miejsca i kończy pierwszy wyścig tego dnia na 10 miejscu.
 
Heat 2 nie był idealny w wykonaniu naszych zawodników , Maksymilian po starcie stracił aż 5 pozycji kończąc wyścig na 9 miejscu,a Colin stracił 2 pozycje kończąc na 12 .
 
Heat 3 bardzo podobnie rozegrał się do poprzedniego , bardzo mała ilość czasu spędzonego na tym torze ukazywała słabości znajomości tego obiektu przy tak doświadczonych kierowcach jacy stanęli na starcie. Colin zakończył wyścig na 11 pozycji poprawiając swój PB na 57,940s. Maksymilian ukończył natomiast na 5 miejscu też poprawiając PB na 55.220s.
 
Takie wyniki pozwoliły na start do finału z 6 pozycji dla Maksymiliana i 12 dla Colina. Ilość przejechanych okrążeń i zebranych doświadczeń tego dnia w końcu zaprocentowały i po bardzo zaciętej walce z bardziej doświadczonymi kierowcami Colin Ważny wbija się do top 10 na ostatnim zakręcie tym samym poprawiając swój PB na 54.830s. . Drugi zawodnik 303Squadron Team Maksymilian”MadMax”Solarski też pokazał się w finae z bardzo dobrej strony i dzielnie walczył o 2 miejsce.
 
Ostatecznie nie udało się wyprzedzić Luke Evans i zawody Celtic Challenge MadMax zakończył na dobrym 3 miejscu poprawiając swój PB na 53,240s. Czas dnia należał do Luke Evans 53,220s. a zawody wygrał Oscar Blanchard.

The spontaneous trip of the 303 Squadron Team on the Welsh track of Llandow at Cardiff ended with the success of our club driver.

Maksymilian ‚MadMax’ Solarski won 3rd place in his debut at this magnificent facility. The track was very demanding, and the conditions prevailed at that time did not make the task easier.

During the morning practice, the 303 Squadron Team had a few laps during which Maksymilian”MadMax”Showki had dialed 3 times 57,030s. And Colin the most important youngest was 12 with a score of 1.00.260s.

Both of our athletes finish the Heat 1 in the top 10. Maksymilian is in 6th position and Colin is up two places and finishes the first race in 10th place.

Heat 2 was not perfect for our drivers, Maksymilian lost 5 positions after finishing 9th, and Colin lost 2 positions to 12.

Heat 3 very similarly played to the previous, a very small amount of time spent on this track showed the weakness of the knowledge of this object with so experienced drivers who stood on the start. Colin finished the race in 11 positions, improving his PB to 57,940s. Maksymilian finished in 5th place, also improving PB at 55.220s.

Such results allowed us to take to the finals from 6 positions for Maksymilian and 12 for Colin. The amount of laps and experiences we had at the end of the day finally came to fruition, and after a fierce battle with more experienced drivers, Colin Ważny pushed into the top 10 at the last corner, thus improving his PB at 54,830s. . The second 303Squadron Team Teammate Maksymilian”MadMax”Solarski also showed up in finale with very good side and bravely fought for 2nd place.

Finally, Luke Evans takes 2nd place at the Celtic Challenge. MadMax failed to make it to the top 2, improving their PB at 53,240s. Time of day belonged to Luke Evans 53,220s. Oscar Blanchard won the competition.