Jedyne pismo o sporcie kartingowym w Polsce. Na łamach Polskiego Kartingu oraz w serwisie internetowym polskikarting.pl znajdziecie informacje o zawodach kartingowych w Polsce, Europie i na świecie. Polski Karting pisze również o Polakach startujących poza granicami kraju.
Polski Karting to patron medialny kierowców ścigających się na Wyspach Brytyjskich w 303 Squadron Team.